Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Zakoñczenie sezonu grillowego 2014

Posted by kenny on 30-09-2014 14:19
#4

Do 4 / 5 pa¼dziernika ju¿ bli¿ej ni¿ dalej!
Czy s± ju¿ jakie¶ konkretne ustalenia?