Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Noc Saunowa na rozpoczêcie sezonu saunowego 26.09.2014 (WPW)

Posted by Turysta on 25-09-2014 19:13
#4

Sezon saunowy /w przeciwieñstwie do pla¿owego/ nie rozgraniczamy porami roku, mimo to najwcze¶niej "rozpocznê" go w Satamie...
A Wam ¿yczê przyjemnego wygrzewania ty³ków Pfft

Edited by Turysta on 01-01-1970 00:00