Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Jesieñ 2014

Posted by Turysta on 31-10-2014 10:44
#12

Mamy rozumieæ, ¿e "sk³adasz" wniosek o przywrócenie "rozszerzonej" listy tematów? Skoro tak Robercie czyñ swoj± powinno¶æ bo co poniektórym zas³u¿onym dla naturyzmu w Polsce brakuje tematów do komentowania Grin