Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Jesieñ 2014

Posted by Turysta on 04-09-2014 21:30
#1

Hmm... jesieñ pora roku jak ka¿da inna zbli¿a siê do nas wiêc pora poczyniæ ku temu stosowne przygotowania. Pierwsze zg³oszenie czyli propozycja banera ju¿ nap³ynê³a za co dziêkujemy i tradycyjne zachêcamy pozosta³ych do zg³aszania swoich propozycji w temacie baner, logo, etc.
Jesienny "kompetyszyn" czas rozpocz±æ. Zatem powodzenia Grin

PS1
Nagrody (nieprzyznane) z wcze¶niejszych edycji konkursu zasilaj± bie¿±c± pulê Wink

PS2
Czwarta i ostatnia moja propozycja.
Oceniaæ, g³osowaæ i komentowaæ a nie czaiæ siê! Pfft

Edited by Admin on 01-01-1970 00:00