Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Cze¶æ :)

Posted by Krakus26 on 21-08-2014 09:04
#1

Jako ¿e niedawno los rzuci³ mnie na Dolny ¦l±sk czujê siê trochê samotnie, nie wiem dok±d, gdzie ani z kimSad Mam nadziejê na przygarniêcie i kilka podpowiedzi Smile

Posted by Ksylen on 22-08-2014 10:00
#2

Witamy , zaaklimatyzujesz siê szybko. Sk±d jeste¶ dok³adniej

Posted by Krakus26 on 22-08-2014 11:48
#3

Pochodzê z Krakowa a jako ¿e jestem tutaj zawodowo przemieszczam siê po ca³ej okolicy, od Zgorzelca po OpoleWink Wiêc dotre wszêdzie gdzie co¶ siê dzieje Smile