Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Cze¶æ :)

Posted by Krakus26 on 21-08-2014 09:04
#1

Jako ¿e niedawno los rzuci³ mnie na Dolny ¦l±sk czujê siê trochê samotnie, nie wiem dok±d, gdzie ani z kimSad Mam nadziejê na przygarniêcie i kilka podpowiedzi Smile