Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Zupa piwna

Posted by SoulReaper on 14-08-2014 08:05
#1

Sport PUB 20:00 dzisiaj (czwartek)
Ja bêdê tak ko³o 19:30, moje s³oneczko dojedzie.

Chêtnych ¿eby posiedzieæ przy tym z³otym trunku zapraszam do ww Pubu Smile