Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: III ¦l±skie Spotkanie Saunowiczów 26.07.2014

Posted by edi71 on 01-07-2014 14:37
#1

Je¿eli wydarzenie doda³am w z³ym miejscu, to proszê aby Modi je ewentualnie przeniós³.
Poniewa¿ nie lubiê pisaæ to robiê kopiuj/wklej i zapraszam do nas. O dwóch pierwszych spotkaniach mo¿na poczytaæ na forum NNS, teraz idziemy w teren. By³am w tej wiosce spa przejazdem i nie ukrywam zakocha³am siê Smile
Link do wydarzenia na FB to https://www.facebook.com/events/502507669850906/?fref=ts
Link do Wioski Spa http://www.wioska-spa.pl/

"Grill, ognicho, szumi±cy las, stawy,p³ywaj±ca barka idealna na pojedynki rêcznikowe, 2 baseny, 3 sauny suche do rytua³ów. Impreza od 15 do.... jak zawsze
Mo¿emy zostaæ na noc w dwóch opcjach:
a. namiot dop³ata ok 10 z³
b. domek (8 osobowy) dop³ata 25 z³/os.
Cena biletu 99 z³/os.

Jedzenie: miêcho z grilla oraz kie³bacha do "w³asnej obróbki" przy ognisku. Leniwym usma¿± na grillu. Jedzenie bêdzie kilka godzin po tym jak zaczniemy dzia³aæ wiêc zawsze dobrze mieæ co¶ na uzupe³nienie energii.

Przed dokonaniem p³atno¶ci bardzo proszê o informacjê na prywatn± wiadomo¶æ lub sms/@. PRoszê równie¿ opisaæ jak zawsze kwestiê spo¿ywania b±d¼ nie produktów % oraz miêsnych.

Numer konta O¶rodka:
Spa Le¶na Polana w Szymocicach
Bank Zachodni WBK o/Racibórz
54 1090 1766 0000 0001 1147 6244

W tytule: III ¦l±skie Spotkanie Saunowiczów 26.07

Zapraszam i polecam Smile
Dawid W±sowicz

https://www.facebook.com/lesna.polana.50 "

Edited by edi71 on 01-01-1970 00:00

Posted by ckwrc on 01-07-2014 15:27
#2

Link do FB "nie bangla"

Pozdrawiam

Posted by edi71 on 01-07-2014 18:11
#3

Sprawdza³am, dobrze zrobi³am kopiuj/wklej, nie wiem czemu nie chodzi. Mo¿e wystarczy w FB wpisaæ nazwê wydarzenia i siê samo znajdzie?

Posted by ckwrc on 01-07-2014 20:06
#4

Moze jest widoczne tylko dla zaproszonych?

Posted by wroclove on 02-07-2014 19:51
#5

Zaciekawi³o mnie to infoSmile.A co¶ wiêcej mo¿na wiedzieæ o tych spotkaniach jaka frekwencja, mo¿na le¿eæ na trawce,jaki teren itd. Zapisy tylko przez fejsa?

Posted by edi71 on 02-07-2014 20:07
#6

Na FB nie mam wp³ywu, nie ja tworzy³am grupê i wydarzenie. Ale na NNS s± opisane dwa pierwsze spotkania:
I ¦SS http://naturyzm.info.pl/forum/index.php?/topic/5459-80214-i-slaskie-spotkanie-saunowiczow/page__hl__%2B%C5%9Bl%C4%85skie+%2Bspotkanie
II ¦SS http://naturyzm.info.pl/forum/index.php?/topic/5631-120414-ii-slaskie-spotkanie-saunowiczow/page__hl__%2B%C5%9Bl%C4%85skie+%2Bspotkanie
oraz wszystkie informacje dotycz±c III ¦SS http://naturyzm.info.pl/forum/index.php?/topic/5877-iii-slaskie-spotkanie-saunowiczow-26072014/page__hl__%2B%C5%9Bl%C4%85skie+%2Bspotkanie
Wszystkie istotne informacje s± w kalendarzu NNS http://naturyzm.info.pl/forum/index.php?/topic/5877-iii-slaskie-spotkanie-saunowiczow-26072014/page__hl__%2B%C5%9Bl%C4%85skie+%2Bspotkanie

Z Wroc³awia jedzie na pewno Mariusz, i z tego co wiem ma miejsce w samochodzie Smile Mo¿na z nim siê skontaktowaæ i dowiedzieæ siê wiêcej, ma on te¿ lepszy i szybszy kontakt organizatorem III ¦SS Dawidem Smile

Posted by wroclove on 02-07-2014 20:19
#7

Quote

edi71 napisa³(a):

Na FB nie mam wp³ywu, nie ja tworzy³am grupê i wydarzenie. Ale na NNS s± opisane dwa pierwsze spotkania:
I ¦SS http://naturyzm.info.pl/forum/index.php?/topic/5459-80214-i-slaskie-spotkanie-saunowiczow/page__hl__%2B%C5%9Bl%C4%85skie+%2Bspotkanie
II ¦SS http://naturyzm.info.pl/forum/index.php?/topic/5631-120414-ii-slaskie-spotkanie-saunowiczow/page__hl__%2B%C5%9Bl%C4%85skie+%2Bspotkanie
oraz wszystkie informacje dotycz±c III ¦SS http://naturyzm.info.pl/forum/index.php?/topic/5877-iii-slaskie-spotkanie-saunowiczow-26072014/page__hl__%2B%C5%9Bl%C4%85skie+%2Bspotkanie
Wszystkie istotne informacje s± w kalendarzu NNS http://naturyzm.info.pl/forum/index.php?/topic/5877-iii-slaskie-spotkanie-saunowiczow-26072014/page__hl__%2B%C5%9Bl%C4%85skie+%2Bspotkanie

Z Wroc³awia jedzie na pewno Mariusz, i z tego co wiem ma miejsce w samochodzie Smile Mo¿na z nim siê skontaktowaæ i dowiedzieæ siê wiêcej, ma on te¿ lepszy i szybszy kontakt organizatorem III ¦SS Dawidem Smile

O proszê jaka szybka reakcja, wielkie dziêki za namiarySmile. Dawno nie by³em na NNS wiec poczytam.

Edited by Admin on 01-01-1970 00:00

Posted by nimfa_5 on 03-07-2014 10:35
#8

Ciekawe wydarzenieGrin Szkoda, ¿e mi nie po drodze do Szymocic. 27go muszê stawiæ siê w Augustowie na sp³ywie kajakowym Cool