Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: III ¦l±skie Spotkanie Saunowiczów 26.07.2014

Posted by edi71 on 02-07-2014 20:07
#6

Na FB nie mam wp³ywu, nie ja tworzy³am grupê i wydarzenie. Ale na NNS s± opisane dwa pierwsze spotkania:
I ¦SS http://naturyzm.info.pl/forum/index.php?/topic/5459-80214-i-slaskie-spotkanie-saunowiczow/page__hl__%2B%C5%9Bl%C4%85skie+%2Bspotkanie
II ¦SS http://naturyzm.info.pl/forum/index.php?/topic/5631-120414-ii-slaskie-spotkanie-saunowiczow/page__hl__%2B%C5%9Bl%C4%85skie+%2Bspotkanie
oraz wszystkie informacje dotycz±c III ¦SS http://naturyzm.info.pl/forum/index.php?/topic/5877-iii-slaskie-spotkanie-saunowiczow-26072014/page__hl__%2B%C5%9Bl%C4%85skie+%2Bspotkanie
Wszystkie istotne informacje s± w kalendarzu NNS http://naturyzm.info.pl/forum/index.php?/topic/5877-iii-slaskie-spotkanie-saunowiczow-26072014/page__hl__%2B%C5%9Bl%C4%85skie+%2Bspotkanie

Z Wroc³awia jedzie na pewno Mariusz, i z tego co wiem ma miejsce w samochodzie Smile Mo¿na z nim siê skontaktowaæ i dowiedzieæ siê wiêcej, ma on te¿ lepszy i szybszy kontakt organizatorem III ¦SS Dawidem Smile