Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: III ¦l±skie Spotkanie Saunowiczów 26.07.2014

Posted by wroclove on 02-07-2014 19:51
#5

Zaciekawi³o mnie to infoSmile.A co¶ wiêcej mo¿na wiedzieæ o tych spotkaniach jaka frekwencja, mo¿na le¿eæ na trawce,jaki teren itd. Zapisy tylko przez fejsa?