Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: III ¦l±skie Spotkanie Saunowiczów 26.07.2014

Posted by edi71 on 01-07-2014 14:37
#1

Je¿eli wydarzenie doda³am w z³ym miejscu, to proszê aby Modi je ewentualnie przeniós³.
Poniewa¿ nie lubiê pisaæ to robiê kopiuj/wklej i zapraszam do nas. O dwóch pierwszych spotkaniach mo¿na poczytaæ na forum NNS, teraz idziemy w teren. By³am w tej wiosce spa przejazdem i nie ukrywam zakocha³am siê Smile
Link do wydarzenia na FB to https://www.facebook.com/events/502507669850906/?fref=ts
Link do Wioski Spa http://www.wioska-spa.pl/

"Grill, ognicho, szumi±cy las, stawy,p³ywaj±ca barka idealna na pojedynki rêcznikowe, 2 baseny, 3 sauny suche do rytua³ów. Impreza od 15 do.... jak zawsze
Mo¿emy zostaæ na noc w dwóch opcjach:
a. namiot dop³ata ok 10 z³
b. domek (8 osobowy) dop³ata 25 z³/os.
Cena biletu 99 z³/os.

Jedzenie: miêcho z grilla oraz kie³bacha do "w³asnej obróbki" przy ognisku. Leniwym usma¿± na grillu. Jedzenie bêdzie kilka godzin po tym jak zaczniemy dzia³aæ wiêc zawsze dobrze mieæ co¶ na uzupe³nienie energii.

Przed dokonaniem p³atno¶ci bardzo proszê o informacjê na prywatn± wiadomo¶æ lub sms/@. PRoszê równie¿ opisaæ jak zawsze kwestiê spo¿ywania b±d¼ nie produktów % oraz miêsnych.

Numer konta O¶rodka:
Spa Le¶na Polana w Szymocicach
Bank Zachodni WBK o/Racibórz
54 1090 1766 0000 0001 1147 6244

W tytule: III ¦l±skie Spotkanie Saunowiczów 26.07

Zapraszam i polecam Smile
Dawid W±sowicz

https://www.facebook.com/lesna.polana.50 "

Edited by edi71 on 01-01-1970 00:00