Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: MISTRZOSTWA POLSKI SAUNAMISTRZÓW: AQUAPARK WROC£AW 18-21.09.2014

Posted by Highlander on 10-09-2014 06:03
#5

Impreza siê jeszcze nie odby³a. Planowana by³a we Wroc³awiu na 18-21 wrze¶nia, ale po tym jak Aquapark siê rozmy¶li³, zosta³a przeniesiona do Chorzowa i odbêdzie siê w dniach 25-28 wrze¶nia.