Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: MISTRZOSTWA POLSKI SAUNAMISTRZÓW: AQUAPARK WROC£AW 18-21.09.2014

Posted by lukaszk on 08-09-2014 15:25
#4

I gdzie w koñcu impreza siê odby³a ? Mo¿e nastêpnym razem przekopiujcie tekst - nie ka¿dy korzysta z facebook'a.