Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: witamyyyy

Posted by onaion88 on 22-04-2014 16:37
#1

witamy wszystkich serdecznie, jeste¶my par± dosyæ m³od± lecz "nieobyt±" z innymi nudystami.
Forum poleci³ nam znajomy który tak¿e czasami tutaj zagl±da.
Jak wspomnieli¶my nie mamy ¿adnego do¶wiadczenia w opalaniu czy propagowaniu naturyzmu w grupie -prawie zawsze samotnie w krzaczkach Smile

Jeste¶my dosyæ nie¶miali dlatego nie szukamy póki co towarzystwa innych osób ale mamy nadzieje ¿e z czasem to minieSmile pochodzimy z okolic "s³awetnego" Trestna lecz raczej nie bywamy na "g³ównej" polanie z ró¿nych wzglêdów (chocia¿ wspomnienia mamy pozytywne) lecz preferujemy inne okolice np wa³ naprzeciw samej pla¿y czy ustronne miejsca nad wod± po drugiej stronie.

Chêtnie poznamy jednak Was wirtualnie, pozwiedzamy forum a z czasem jak siê sezon rozkrêci mamy nadziejê spotkaæ czê¶æ z Was w plenerku...Smile
Pozdrawiamy ciep³o

p.s z racji do¶wiadczeñ z innych forów informujemy ¿e ro¿ne propozycje na priv s± zbyteczne bo nie spotykamy siê z nikim w celach prokreacyjnych - forum co prawda "obs³uguje" Pani lecz jest wytrwa³a w swoim postanowieniu ;P

Edited by onaion88 on 01-01-1970 01:00

Posted by Admin on 22-04-2014 17:51
#2

Witamy serdecznie w naszych skromnych progach Smile
Mamy nadziejê, ¿e uczestnictwo na tym forum, przyczyni siê do zawarcia przez Was, nowych ciekawych znajomo¶ci.

Posted by ckwrc on 23-04-2014 07:17
#3

Witajcie, wnioskuj±c po nicku to i tak najm³odsi nie jeste¶cie ;-)

pozdrawiam.

Posted by Elavi on 23-04-2014 18:59
#4

Witam Was serdecznie. Na forum znajdziecie pary i nie pary w ka¿dym wieku, zaczynaj±c od m³odszych od Was, a¿ po "starostwo" Wink (pozdrowienia dla staruszków 40+ Pfft )
Zbli¿a siê sezon na opalanie jak i wspólne imprezowanie (zwykle w ubiorze normalnym).

Pozdrawiam!