Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: witamyyyy

Posted by onaion88 on 22-04-2014 16:37
#1

witamy wszystkich serdecznie, jeste¶my par± dosyæ m³od± lecz "nieobyt±" z innymi nudystami.
Forum poleci³ nam znajomy który tak¿e czasami tutaj zagl±da.
Jak wspomnieli¶my nie mamy ¿adnego do¶wiadczenia w opalaniu czy propagowaniu naturyzmu w grupie -prawie zawsze samotnie w krzaczkach Smile

Jeste¶my dosyæ nie¶miali dlatego nie szukamy póki co towarzystwa innych osób ale mamy nadzieje ¿e z czasem to minieSmile pochodzimy z okolic "s³awetnego" Trestna lecz raczej nie bywamy na "g³ównej" polanie z ró¿nych wzglêdów (chocia¿ wspomnienia mamy pozytywne) lecz preferujemy inne okolice np wa³ naprzeciw samej pla¿y czy ustronne miejsca nad wod± po drugiej stronie.

Chêtnie poznamy jednak Was wirtualnie, pozwiedzamy forum a z czasem jak siê sezon rozkrêci mamy nadziejê spotkaæ czê¶æ z Was w plenerku...Smile
Pozdrawiamy ciep³o

p.s z racji do¶wiadczeñ z innych forów informujemy ¿e ro¿ne propozycje na priv s± zbyteczne bo nie spotykamy siê z nikim w celach prokreacyjnych - forum co prawda "obs³uguje" Pani lecz jest wytrwa³a w swoim postanowieniu ;P

Edited by onaion88 on 01-01-1970 01:00