Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Kalendarz wyjazdowy

Posted by kenny on 12-01-2015 16:49
#19

Troszkê odkopujê temat, bo w najbli¿szym czasie bêdzie (mam nadzieje) kilka imprez. Juz pojawi³ siê post z kolejnym wyjazdem do naszych po³udniowych s±siadów ale aby nie wprowadzaj±c chaosu po koleji :
1. Praga - impreza w Aquapalace 2015-01-17, a w niedziele zwiedzanie Pragi z Wronatus.
Jad± dwa auta na ten moment s± jeszcze wolne miejsca.
2. Ludwigsfelde 2015-01-31. Wyjazd jednodniowy. Koszt to wej¶ciówka w cenie ok 29 euro + transport.
3. Termy Rzymskie 2015-02-21. Sauna CUP. Wyjazd jednodniowy
"Saunamistrzowie z ca³ej Polski bêd± rywalizowaæ o miano najlepszego. Termy Rzymskie organizuj± ostatni etap Turnieju po Termie Bia³ka i Termach Krakowskich. Pierwszy seans odbêdzie siê o 10:15"
Do 15.02
Bilet 1-dniowy 100 z³
Od 16.02
Bilet 1-dniowy 120 z³