Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Kalendarz wyjazdowy

Posted by wroclove on 24-04-2014 13:35
#16

Czytaj±c powy¿sze wypowiedzi ju¿ nie wiem kto i gdzie z kim i kiedy i za ileSmutek
Ja zaczynam "ci±gn±æ" ju¿ temat "rozpoczêcie sezonu grillowego" i w odpowiednim czasie jak ten przysowiowy czas pozwoliWink mogê pilnowaæ tematu PogoriaSmile.