Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Kalendarz wyjazdowy

Posted by maRUDA on 19-04-2014 22:36
#11

Kochani, mi te¿ zwolni³ siê termin majowy i mogê pojechaæ na zwiedzanie Pragi. Tym bardziej, ze jedzie profesjonalny przewodnik po tym mie¶cie wiêc jest okazja zobaczyæ tylko to co warte zobaczenia!

Póki co wstêpnie ale piszê siê na PRAGÊ!