Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Normalnie wypada siê przedstawiæ na nowo.

Posted by wroclove on 06-04-2014 20:10
#1

Dobry dzieñ.
Jestem tutaj nowyWink lub taki siê tutaj czuje tyle tu nowo¶ci ¿e nie ogarniam ju¿ tej kuwetySmile.
Obiecujê poprawê i wiêksz± aktywno¶æSmile
Zyje ¿yje panie TrojanGrin