Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: witam :)

Posted by barbada on 08-04-2014 20:18
#23

Ponoæ postawiona jest , tablica pami±tkowa, przez Górno¶l±skich naturystów na cze¶æ naszego tam pobytu z napisem : "TU BYLI I SWOJE TY£KI OPALALI HAJERY Z WROC£AWIA " (z tym Wroc³awiem to ich trochê ponios³oPfft)