Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: witam :)

Posted by wroclove on 07-04-2014 21:47
#2

Witam kolegê naturystê i wroc³awianina te¿Wink.
A co do Pogorii to potwierdzam to my spali¶my pod namiotami i by³o przesympatycznie. Jak dobrze pamiêtam to kolega Rafik tam pilnuje porz±dku. A ludzie na ¦lasku s± bardzo go¶cinni mieli¶my tyle ciekawych propozycji spêdzenia ciekawie czasu ¿e ho hoSmile, tylko czasu zabrak³o. Kto by³ to wieWink.