Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: witam :)

Posted by michau on 07-04-2014 17:38
#3

Witam wszystkich golasów. Mi³o do³±czyæ do Grona Smile

Mam na imiê Micha³, mam 28 lat i jestem od tygodnia we Wroc³awiu ju¿ chyba na sta³eSmile