Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wyprawa w KARKONOSZE 2014

Posted by wroclaw80 on 09-04-2014 07:12
#29

Tupnê nog± Smile . Proszê o listê osób które jad± w w±tku lub na priv.

Lista na dzi¶:
arabeska
nimfa
wroclove
turysta
ja
yupiter?
kenny
marko
indywidualismus
mohito?
aga
maruda
1 uczestnik nicku nie pamietam
Wstêpna liczba 13 zdeklarowanych wiec sporo!!!


Widzê ¿e jest 9 pewnych osób plus 4 wstêpnie je¶li siê nie mylê :-)

OSTATECZNA wersja jedziemy samochodami mamy zdeklarowane 3 auta MARKO, Yupiter oraz Kenny.
Orientacyjny koszt ok 20-30 z³ osoba.

Zbiórka 7.30 pod EPI Arkady Wroc³awskie. Tras± poprowadzi Nas Pan Turysta zastêpca PREZESA :-)

Liczê na Wasz± obecno¶æ. Obdzwonie i wy¶lê sms-y potwierdzajace listê uczestników pi±tek/sobota.

Panie Turysta wyjazd jak zawsze bêdzie udany i wszyscy wróc± z pozytywn± dawk± energii!

Jak kogo¶ na liscie brauje piszcie do mnie dzwoñcie.

Edited by wroclaw80 on 09-04-2014 15:37