Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wyprawa w KARKONOSZE 2014

Posted by wroclaw80 on 02-04-2014 14:50
#15

Ojtam panie Turysto. Wiem ze gory to Twój konik. St±d jeste¶ oddelegowany do pomocy. W poci±g mo¿na zawsze wsiasc. Teraz kto i jak dysponuje autami? Wyjazd 7.00 spod EPI 13 kwietnia przy opcji aut. W razie decyzji PKP informacje pojawiaj± siê wkrótce. Zabieramy ze sob± prowiant, pogodê i zgrana ekipê.