Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wyprawa w KARKONOSZE 2014

Posted by marko829 on 30-03-2014 19:11
#12

Jak 13.04 to i ja siê wybiorê. A ¶rodek transportu nie ma dla mnie wiêkszego znaczenia, byle tylko dojechaæ szybko na miejsce.