Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wyprawa w KARKONOSZE 2014

Posted by indywidualismus on 30-03-2014 12:56
#11

¯eby ju¿ siê nie wyz³o¶liwiaæ Wink - przystajê na propozycjê Turysty. Rozumiem, ¿e to wycieczka piesza? By³oby jeszcze ciekawiej (i bardziej prospo³ecznie) gdyby¶my pojechali poci±giem. Akurat do Jeleniej Góry poci±gów nie brak.
Co na to kole¿anki i koledzy?