Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Hello

Posted by Elavi on 09-03-2014 14:01
#1

Witam serdecznie Fahrenheit!
Je¶li zastanawiasz gdzie we Wroc³awiu mo¿esz swobodnie posaunowaæ, to mam dobr± wiadomo¶æ. Nawet i bez grupy naturystów bêdzie dobrze widziany we Wroc³awskim Parku Wodnym oraz w Sky Tower w Fitness Academy.
W WPW dostêpna jest strefa Saunarium , w której ró¿ne sauny, jest ich du¿o, jest tak¿e basen z b±belkami i jacuzzi pod gwiazdami Smile Wiêcej...
W SKY mie¶ci siê na 2 piêtrze Fitness Academy, które oferuje niedu¿e ( 4 sauny i 2 jacuzzi), ale konkretne saunarium. Wiêcej...

Je¶li ciekawi Ciê co o nich piszemy, poszukaj na forum Smile