Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Cze¶æ wszystkim

Posted by ParaLubin on 21-02-2014 13:24
#1

Jeste¶my z Lubina ale bardzo czêsto bywamy we Wroc³awiu. Jeste¶my par± 40 latków. W temacie naturyzmu jeste¶my nowicjuszami. Do tej pory saunowali¶my nago tylko za nasz± zachodni± granic±. Z przyjemno¶ci± posaunujemy na Dolnym ¦l±sku Smile Pozdrawiamy ca³± grupê Smile

Posted by ckwrc on 22-02-2014 17:19
#2

Co¶ towarzystwu siê przysnelo.

witamy na forum i zapraszamy na spotkania Wink

Posted by Trojan on 22-02-2014 17:21
#3

Ju¿ sie towarzystwo budzi SmileSmile


Witamy i zapraszamy w najblizszy czwartek, Mamy 2 w 1 i saunowanie i spotkanie

Posted by Elavi on 22-02-2014 17:21
#4

Witamy serdecznie,
Zachêcamy do wspólnego zsumowania i piwkowania Smile

Posted by ParaLubin on 22-02-2014 19:08
#5

W ten czwartek nie da rady, bo pracujê na zmiany i akurat wypada mi popo³udnie. Ale w przysz³ym tygodniu dlaczego nie? Smile A gdzie siê spotykacie najczê¶ciej? WPW czy Sky Tower? Nie byli¶my ani tu ani tu, ale po prze¶ledzeniu forum doczytali¶my, ¿e tam mo¿na saunowaæ jak nale¿y.
Pozdrawiamy

Posted by ckwrc on 22-02-2014 20:26
#6

W obu miejscach jest ok.
Jedni wol± sky, inni wpw. Kwestia gustu.

Posted by wroclove on 01-03-2014 21:17
#7

Quote

ParaLubin napisa³(a):

Jeste¶my z Lubina ale bardzo czêsto bywamy we Wroc³awiu. Jeste¶my par± 40 latków. W temacie naturyzmu jeste¶my nowicjuszami. Do tej pory saunowali¶my nago tylko za nasz± zachodni± granic±. Z przyjemno¶ci± posaunujemy na Dolnym ¦l±sku Smile Pozdrawiamy ca³± grupê Smile

Witam Pañstwa bardzo serdecznieSmile
Oj widzê zaci±g Lubinski nam siê rozszerzaWink

Edited by Admin on 01-01-1970 01:00