Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Cze¶æ wszystkim

Posted by wroclove on 01-03-2014 21:17
#7

Quote

ParaLubin napisa³(a):

Jeste¶my z Lubina ale bardzo czêsto bywamy we Wroc³awiu. Jeste¶my par± 40 latków. W temacie naturyzmu jeste¶my nowicjuszami. Do tej pory saunowali¶my nago tylko za nasz± zachodni± granic±. Z przyjemno¶ci± posaunujemy na Dolnym ¦l±sku Smile Pozdrawiamy ca³± grupê Smile

Witam Pañstwa bardzo serdecznieSmile
Oj widzê zaci±g Lubinski nam siê rozszerzaWink

Edited by Admin on 01-01-1970 01:00