Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Cze¶æ wszystkim

Posted by ParaLubin on 22-02-2014 19:08
#5

W ten czwartek nie da rady, bo pracujê na zmiany i akurat wypada mi popo³udnie. Ale w przysz³ym tygodniu dlaczego nie? Smile A gdzie siê spotykacie najczê¶ciej? WPW czy Sky Tower? Nie byli¶my ani tu ani tu, ale po prze¶ledzeniu forum doczytali¶my, ¿e tam mo¿na saunowaæ jak nale¿y.
Pozdrawiamy