Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Zima 2013/14

Posted by Admin on 26-12-2013 14:54
#15

Nie mam zamiaru psuæ ju¿ rozpoczêtej zabawy, tylko "opisa³em przy okazji drug± stronê medalu"

Twój baner bardzo mi siê podoba. Kolory, to s± szczegó³y. jak zast±pisz dzieciê czym¶ innym, bêdzie git.