Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Zima 2013/14

Posted by Turysta on 21-12-2013 22:46
#7

IMHO do zimowego loga pretendowaæ te¿ mog±:

http://www.naturyzm.wroclaw.pl/klub/p...oto_id=128
http://www.naturyzm.wroclaw.pl/klub/p...oto_id=284

To drugie by³oby najlepsze ale ten uk³ad wertykalny trochê bru¼dzi.
Ponawiam apel, nie czaiæ siê tylko podsy³aæ swoje propozycje!
Nie wa¿ne co komu widaæ a co nie Pfft, im wiêksza naturalno¶æ tym lepiej.

Edited by Admin on 01-01-1970 00:00