Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Zima 2013/14

Posted by Turysta on 19-12-2013 22:13
#4

Problem w tym, ¿e najwiêcej czasu zajmuje znalezienie "tworzywa", reszta pójdzie jako¶...
Wczoraj próbowa³em wygooglowaæ jakie¶ fajne grafiki w temacie i powiem, ¿e nie jest ³atwo.

Kto¶ posiada linki do banerów i tym podobnych rekwizytów, zimowych gifów do wykorzystania w pracy?
Wszelka pomoc mile widziana, nie zamierzam po¶wiêcaæ urlopu na tê okoliczno¶æ Grin

Poni¿ej próbka zimowego loga. My¶lê, ¿e format "wide" lepiej wygl±da ni¿ dotychczasowy AxA, co wiêcej miejsca jest do¶æ?

Edited by Admin on 01-01-1970 00:00