Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Zima 2013/14

Posted by Admin on 15-12-2013 16:45
#1

Zima, ¶wiêta, i Sylwester ju¿ tu¿, tu¿. W zwi±zku z tym pro¶ba do osób które znaj± siê na obróbce grafiki o pomoc przy stworzeniu:
-zimowego banera
-zimowego logo
-kartki ¶wi±teczno-noworocznej, któr± wy¶lemy naszym u¿ytkownikom.