Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wyjazd na grzyby 5.10

Posted by wroclaw80 on 28-09-2013 09:41
#1

Witajcie!

Wytrawny Polak jak co roku ma mo¿liwo¶æ obcowania z natur± w terenach le¶nych i korzystaæ z dobrodziejstw natury. Tym razem proponuje wyjazd na grzyby 6 pa¼dziernika ( niedziela). Miejsce okolice Trzebnicy , Milicza.
Mo¿e kto¶ z Was zna jakie¶ dobre miejsca?

Wyjazd jest uzale¿niony od pogody i chêtnych!

Czekam na Wasze opinie.

Posted by arabeska on 28-09-2013 10:40
#2

Dobry pomys³ ale.......miejsce trzeba starannie wybraæ! i omijaæ te niewskazane tereny!
czyt. http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/1002745,gdzie-na-grzyby-uwazaj-na-chemiczne-opryski-w-lasach,id,t.html

Posted by wroclove on 01-10-2013 12:42
#3

Quote

wroclaw80 napisa³(a):
Witajcie!

Wytrawny Polak jak co roku ma mo¿liwo¶æ obcowania z natur± w terenach le¶nych i korzystaæ z dobrodziejstw natury. Tym razem proponuje wyjazd na grzyby 6 pa¼dziernika ( niedziela). Miejsce okolice Trzebnicy , Milicza.
Mo¿e kto¶ z Was zna jakie¶ dobre miejsca?

Wyjazd jest uzale¿niony od pogody i chêtnych!

Czekam na Wasze opinie.

Panie Wroc³aw80 proszê siê zdecydowaæ czy 5.10 jak w temacie czy 6 pa¿dziernik(niedziela)jak w po¶cieWink bo co¶ tu nie halo.

Edited by Admin on 01-01-1970 00:00

Posted by Turysta on 01-10-2013 15:17
#4

Quote

Panie Wroc³aw80 proszê siê zdecydowaæ czy 5.10 jak w temacie czy 6 pa¿dziernik(niedziela)jak w po¶cieWink bo co¶ tu nie halo.


Zapewne kolega organizator, mia³ na my¶li /generalnie/ weekend?
W zale¿no¶ci od pogody i wolnego czasu rozpatruje albo 5 albo 6 pa¼dziernika. Tak?
A temat zawsze mo¿na zmieniæ powiedzmy na "wyjazd na grzyby" - data "wykrystalizuje" siê sama Grin, je¶li tylko
bêd± chêtni.

Posted by wroclaw80 on 02-10-2013 13:05
#5

Grzyby beda w sobote trzasc kapeluszami :-). Planujemy pojechac w okolice Milicza. Wyjazd 6.45 lub 7.00. Chetni piszcie bo nie wiem czy reflektujecie!

Popyta³em NIMFY i poczyta³em w necie. Niestety przymrozki powoduj± i¿ grzybów nie ma. Wiec musimy ODWO£AÆ Nasz wyjazd :-(

Nie martwmy siê mo¿e bêdzie jeszcze okazja!

Edited by Admin on 01-01-1970 00:00

Posted by nimfa_5 on 11-10-2013 07:21
#6

Po ostatnim och³odzeniu mieli¶my kilka dni ciep³a. Grzyby nie wymarz³y, znowu rosn± i czekaj± na zbieraczySmile

Edited by Admin on 01-01-1970 00:00

Posted by czbodzio on 11-10-2013 11:22
#7

To wczorajszo-dzisiejszy okazaly zbior? Gdzie takie sztuki mozna znalezc?

Posted by nimfa_5 on 13-10-2013 10:24
#8

To zbiory z jednej wyprawy Smile w okolicach Milicza. Osobi¶cie nie wchodzê do lasu na d³u¿ej ni¿ 2 godziny bo potem trzeba siedzieæ do pó¼na aby przerobiæ zbioryWink ale nie mogê siê oprzeæ przyjemno¶ci jak± daje spacer po pachn±cym grzybami lesie.
Zachêcam wszystkich do grzybobrania tym bardziej, ¿e miejscowi grzybiarze maj± ju¿ lekki przesyt -kilogramy posuszonych i zamro¿onych grzybówPfft

Posted by wroclaw80 on 15-10-2013 16:20
#9

Reaktywujemy wyjazd na grzyby. Wyjazd niedziela 20 pa¼dziernika godzina ok 7:00! 3 chêtnych ju¿ jest.

Zapraszamy na wyprawê na grzyby ju¿ w najbli¿szy weekend!!!

Posted by ginger on 17-10-2013 12:57
#10

My z SoulReaper'em jeste¶my na tak Wink Co prawda od razu uprzedzam, ¿e grzybiarz ze mnie marny ale spacer i zapach lasu kusi Grin
A zbiory ekipy z ostatniego wypadu to dodatkowa zachêta Grin

Posted by Ksylen on 17-10-2013 14:42
#11

Cze¶æ .
W którym miejscu planujecie postój , mo¿liwe ¿e dojadê.
Pozdrawiam

Posted by ginger on 17-10-2013 15:05
#12

Cze¶æ Smile
Ja niestety nie posiadam tak szczegó³owych informacji, ale pewnie jak tylko g³ówny prowodyr akcji (wroclaw80) zjawi siê na forum to przedstawi ca³y plan Wink

Edited by ginger on 01-01-1970 00:00

Posted by czbodzio on 17-10-2013 16:42
#13

Witam,
chcialbym sie z Wami zabrac na grzyby. Znajdzie sie jakies miejsce w aucie dla mnie?
Pozdrawiam

Posted by wroclaw80 on 18-10-2013 06:39
#14

Jedziemy na 2 samochody. Napisz do marko lub do mnie podam Ci kontakt. Wyjazd g.7.00 miejsce ustalimy na telefonach. Grzybobranie w okolicy Milicza. Czas podrozy 50 min. Odleglosc od punktu docelowego 50 km za Trzebnica!

To naprawde oatatni moment na wyjazd na grzyby i zgromadzenie zapasow na zimê :-)!

Posted by nimfa_5 on 18-10-2013 10:59
#15

Grzyby z lasu nie uciekaj± a skoro zapowiada siê ciep³a pogoda proponujê przesun±æ godzinê wyjazdu na 10t± Smile
Za³±czam te¿ ma³e sprostowanie:
Wystarczy, ¿e wejdziemy do lasu w okolicach Milicza ale na wysoko¶ci wioski Czeszów do Skoroszów. Dojazd z Wroc³awia przez Pasikurowice ok. 35 min. odleg³o¶æ ok.30 km
Je¿eli organizator przesunie godzinê wyjazdu chêtnie do Was do³±czê. Mogê te¿ zabraæ z Wroc³awia 2 osoby, które potem obiecujê odstawiæ na szynobusa do Trzebnicy Smile
Na grzybobranie warto tez zabraæ kanapki i co¶ ciep³ego do piciaSmile

Posted by wroclaw80 on 18-10-2013 13:12
#16

No jasne ze na 10.00 mozemy przelozyc. Bedziemy w jontakcie tel co, gdzie i jak? Pogoda bedzie gwarantowana! Licze na zapewnienia nimfy o znalezieniu koszy pelnych grzybow!

Posted by wroclove on 18-10-2013 15:57
#17

Quote

nimfa_5 napisa³(a):

Grzyby z lasu nie uciekaj± a skoro zapowiada siê ciep³a pogoda proponujê przesun±æ godzinê wyjazdu na 10t± Smile
Za³±czam te¿ ma³e sprostowanie:
Wystarczy, ¿e wejdziemy do lasu w okolicach Milicza ale na wysoko¶ci wioski Czeszów do Skoroszów. Dojazd z Wroc³awia przez Pasikurowice ok. 35 min. odleg³o¶æ ok.30 km
Je¿eli organizator przesunie godzinê wyjazdu chêtnie do Was do³±czê. Mogê te¿ zabraæ z Wroc³awia 2 osoby, które potem obiecujê odstawiæ na szynobusa do Trzebnicy Smile
Na grzybobranie warto tez zabraæ kanapki i co¶ ciep³ego do piciaSmile

Ja lubiæ jechaæ na grzybobranieSmile, zw³aszcza jak znajdzie siê fajn± polankê i pieniek aby konsumowaæ to co do lasu siê wzie³oWink
Awizujê nasz wyjazd i mamy te¿ miejsca w aucie. Pisaæ jak co¶.

Edited by Admin on 01-01-1970 00:00

Posted by nimfa_5 on 20-10-2013 14:32
#18

Grzybobranie uda³o siê wspaniale Grin Pogoda dopisa³a, las piêknie pachnia³, tlenu by³o a¿ nadto. Ka¿dy przywióz³ pó³ koszyka podgrzybków wiêc wszyscy wracali zadowoleni.
Du¿e brawa dla wroc³aw80 pomys³odawcy i wspania³ego organizatoraWink

Posted by maRUDA on 20-10-2013 17:18
#19

Wypad boski, grzybków ma³o, pe³no ludzi, za to lasy piêkne i pogoda dopisa³a...

I to chyba na tyle z wypadów jesiennych. Teraz tylko czekamy na ¶nieg i lecimy na biegówki!

Mi³ego tygodnia wszytskim, buziaki i do nastêpnego zobaczenia!

Posted by wroclaw80 on 20-10-2013 17:41
#20

Zapewne wyjazdy pojawi± siê w zimowej ods³onie!!!! Pamiêtajcie TYLKO dziêki Wam mo¿emy realizowaæ wspólne wyjazdy nie tylko naturystyczne :-)

Pogoda super, ekipa z u¶miechem i zaciêciem w poszukiwaniu grzybów!

Maruda dziêki ¿e trafili¶my po tym piwku na "eldorado grzybowe"

Do nastêpnego spotkania!!!