Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wyjazd na grzyby 5.10

Posted by wroclaw80 on 20-10-2013 17:41
#20

Zapewne wyjazdy pojawi± siê w zimowej ods³onie!!!! Pamiêtajcie TYLKO dziêki Wam mo¿emy realizowaæ wspólne wyjazdy nie tylko naturystyczne :-)

Pogoda super, ekipa z u¶miechem i zaciêciem w poszukiwaniu grzybów!

Maruda dziêki ¿e trafili¶my po tym piwku na "eldorado grzybowe"

Do nastêpnego spotkania!!!