Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wyjazd na grzyby 5.10

Posted by maRUDA on 20-10-2013 17:18
#19

Wypad boski, grzybków ma³o, pe³no ludzi, za to lasy piêkne i pogoda dopisa³a...

I to chyba na tyle z wypadów jesiennych. Teraz tylko czekamy na ¶nieg i lecimy na biegówki!

Mi³ego tygodnia wszytskim, buziaki i do nastêpnego zobaczenia!