Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wyjazd na grzyby 5.10

Posted by wroclove on 18-10-2013 15:57
#17

Quote

nimfa_5 napisa³(a):

Grzyby z lasu nie uciekaj± a skoro zapowiada siê ciep³a pogoda proponujê przesun±æ godzinê wyjazdu na 10t± Smile
Za³±czam te¿ ma³e sprostowanie:
Wystarczy, ¿e wejdziemy do lasu w okolicach Milicza ale na wysoko¶ci wioski Czeszów do Skoroszów. Dojazd z Wroc³awia przez Pasikurowice ok. 35 min. odleg³o¶æ ok.30 km
Je¿eli organizator przesunie godzinê wyjazdu chêtnie do Was do³±czê. Mogê te¿ zabraæ z Wroc³awia 2 osoby, które potem obiecujê odstawiæ na szynobusa do Trzebnicy Smile
Na grzybobranie warto tez zabraæ kanapki i co¶ ciep³ego do piciaSmile

Ja lubiæ jechaæ na grzybobranieSmile, zw³aszcza jak znajdzie siê fajn± polankê i pieniek aby konsumowaæ to co do lasu siê wzie³oWink
Awizujê nasz wyjazd i mamy te¿ miejsca w aucie. Pisaæ jak co¶.

Edited by Admin on 01-01-1970 00:00