Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wyjazd na grzyby 5.10

Posted by wroclaw80 on 15-10-2013 16:20
#9

Reaktywujemy wyjazd na grzyby. Wyjazd niedziela 20 pa¼dziernika godzina ok 7:00! 3 chêtnych ju¿ jest.

Zapraszamy na wyprawê na grzyby ju¿ w najbli¿szy weekend!!!