Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wyjazd na grzyby 5.10

Posted by nimfa_5 on 13-10-2013 10:24
#8

To zbiory z jednej wyprawy Smile w okolicach Milicza. Osobi¶cie nie wchodzê do lasu na d³u¿ej ni¿ 2 godziny bo potem trzeba siedzieæ do pó¼na aby przerobiæ zbioryWink ale nie mogê siê oprzeæ przyjemno¶ci jak± daje spacer po pachn±cym grzybami lesie.
Zachêcam wszystkich do grzybobrania tym bardziej, ¿e miejscowi grzybiarze maj± ju¿ lekki przesyt -kilogramy posuszonych i zamro¿onych grzybówPfft