Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wyjazd na grzyby 5.10

Posted by Turysta on 01-10-2013 15:17
#4

Quote

Panie Wroc³aw80 proszê siê zdecydowaæ czy 5.10 jak w temacie czy 6 pa¿dziernik(niedziela)jak w po¶cieWink bo co¶ tu nie halo.


Zapewne kolega organizator, mia³ na my¶li /generalnie/ weekend?
W zale¿no¶ci od pogody i wolnego czasu rozpatruje albo 5 albo 6 pa¼dziernika. Tak?
A temat zawsze mo¿na zmieniæ powiedzmy na "wyjazd na grzyby" - data "wykrystalizuje" siê sama Grin, je¶li tylko
bêd± chêtni.