Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wyjazd na grzyby 5.10

Posted by arabeska on 28-09-2013 10:40
#2

Dobry pomys³ ale.......miejsce trzeba starannie wybraæ! i omijaæ te niewskazane tereny!
czyt. http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/1002745,gdzie-na-grzyby-uwazaj-na-chemiczne-opryski-w-lasach,id,t.html