Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wyjazd na grzyby 5.10

Posted by wroclaw80 on 28-09-2013 09:41
#1

Witajcie!

Wytrawny Polak jak co roku ma mo¿liwo¶æ obcowania z natur± w terenach le¶nych i korzystaæ z dobrodziejstw natury. Tym razem proponuje wyjazd na grzyby 6 pa¼dziernika ( niedziela). Miejsce okolice Trzebnicy , Milicza.
Mo¿e kto¶ z Was zna jakie¶ dobre miejsca?

Wyjazd jest uzale¿niony od pogody i chêtnych!

Czekam na Wasze opinie.