Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Zakoñczenie sezonu grillowego 2013

Posted by Admin on 01-10-2013 12:50
#1

Wgl±da na ciszê, bo brakuje paru postów tutaj z ostatnich dni Frown

Edited by Admin on 01-01-1970 00:00

Posted by Elavi on 01-10-2013 19:04
#2

Hm... ja mogê powiedzieæ, ¿e by³o wspaniale Smile Mi³o by³o po¿artowaæ i wspólnie siê po¶miaæ. Miêsko zacne jak sa³atki. A¿ jedna mi wybitnie przypad³a do gustu i poprosi³am twórcê o przepis Smile

Posted by Trojan on 01-10-2013 19:36
#3

Podziekowania dla gospodarzy "wcie³o" a by³o ich troche Smile wiec jeszcze wielkie dziêki dla arabeski i wroclove za organizacje !!!

Posted by barbada on 02-10-2013 09:23
#4

To i my jeszcze raz dziêkujemy gospodarzom za zorganizowanie grillodzia³koparty oraz go¶ciom za mi³e towarzystwo.