Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Zakoñczenie sezonu grillowego 2013

Posted by barbada on 02-10-2013 09:23
#44

To i my jeszcze raz dziêkujemy gospodarzom za zorganizowanie grillodzia³koparty oraz go¶ciom za mi³e towarzystwo.