Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Zakoñczenie sezonu grillowego 2013

Posted by Grant on 27-09-2013 21:10
#36

Quote

arabeska napisa³(a):
16.15 otwieramy bramkê a 16.45 zamykamy na dobreSmile Tym co siê spó¼ni± bo niechc±cy zab³±dz± pozostanie skok przez p³otki Wink (@Max37 doradzi jak to siê robi)


Czy te godziny s± aktualne?