Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Zakoñczenie sezonu grillowego 2013

Posted by arabeska on 20-09-2013 07:39
#20

Kochani! z³ota polska jesieñ przebywa obecnie na urlopie ale przys³a³a mi w³a¶nie smsa, ¿e wraca ju¿ 23 wrze¶nia! Wiadomo, ¿e zanim siê dziewczyna na nowo zaklimatyzuje to chwile to potrwa ale my¶lê, ¿e do soboty bêdzie ju¿ w pe³ni dostêpna i zaszczyci nas swoj± obecno¶ci± Wink