Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Zakoñczenie sezonu grillowego 2013

Posted by wroclove on 19-09-2013 08:46
#16

Quote

Elavi napisa³(a):

Hm.. prognoza przewiduje dla nas 15 stopni: http://pogoda.interia.pl/polska/prognoza,nDate,2013-9-28#weather-menu i opady deszczu. Czy ja wiem, ¿e siê poprawi. Proponujê zdecydowaæ do czwartku - 19 wrze¶nia.

A dlaczego tak wcze¶nie mamy jescze trochê czasu prawie 10 dni a pogoda zmienn± jest jak nie powiem coWink, zw³aszcza ta d³ugoterminowa. Mo¿na pomy¶leæ o jakim¶ planie alternatywnym jak grill nie wypali.