Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Pozdrowienia dla Elavi i ckwrc

Posted by kocha on 30-07-2013 20:49
#5

no w³a¶nie, dziwnie to trochê teraz wygl±da ale có¿... ja swojego nie kasujê, a niech bêdzie taki, nawet trochê dziwny... cicho stwierdzam Pfft