Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wyjazd Czelad¿ Termy Rzymskie

Posted by Ksylen on 16-07-2013 20:17
#1

Witam w sobotê 20.07 wybra³bym siê do Czeladzi posaunowaæ, jest promocja , zbieram ekipê na auto. Chêtni proszê siê zg³aszaæ .Szczegó³owe informacje na privie.

Edited by Ksylen on 01-01-1970 01:00